O Projektu - Odjek II

ODJEK II – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica 

Jednogodišnji projekt Grada Koprivnica „ODJEK II – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“ nastavak je uspješno provedenog projekta „ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“. Projekt je službeno započeo 1. kolovoza 2016. godine u okviru poziva financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama na području grada Koprivnice osigurati dodatnu profesionalnu potporu kroz zapošljavanje pomoćnika u nastavi u svrhu poboljšanja obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja. Projektom se želi odgovoriti na problem nejednakih mogućnosti s kojim se suočavaju učenici s teškoćama te im je potrebna podrška u vidu pomoćnika u nastavi čime će se pridonijeti izjednačavanju šansi za uključivanje u društvo kroz postizanje boljeg obrazovnog uspjeha te bolju prihvaćenost u okolini.

Projektom će se financirati 25 pomoćnika za 27 djece s teškoćama u razvoju u tri koprivničke osnovne škole i jednoj posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, čime je omogućeno stvaranje 25 radnih mjesta za nezaposlene koji su s obzirom na razinu obrazovanja i vještina u nepovoljnom položaju na tržištu rada i prijeti im socijalna isključenost.

Partneri na projektu su Grad Koprivnica kao nositelj projekta, OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“, OŠ „Braća Radić“, OŠ „Đuro Ester“ i COOR „Podravsko sunce“. Ukupna vrijednost projekt je 1.382.405,51 HRK, pri čemu iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.175.044,68 HRK.