O Projektu

ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica

Jednogodišnji projekt Grada Koprivnica „ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“ u okviru poziva financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda službeno je započeo 1. rujna 2015. godine.

Cilj uvođenja pomoćnika u nastavi je olakšati i unaprijediti integraciju učenika s teškoćama u razvoju, svakodnevni rad u nastavi te učenje. Projektom se dugoročno pospješuje kvaliteta školovanja učenika s teškoćama u razvoju i doprinosi njihovu uključivanju u ravnopravan odgojno-obrazovni proces, a istovremeno se olakšava rad nastavnicima i drugim učenicima. 

Projektom će se financirati 23 pomoćnika za 24 djece s teškoćama u razvoju u tri koprivničke osnovne škole i jednoj posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, čime je omogućeno stvaranje 23 radnih mjesta za nezaposlene koji su s obzirom na razinu obrazovanja i vještina u nepovoljnom položaju na tržištu rada i prijeti im socijalna isključenost.  Partneri na projektu su OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“, OŠ „Braća Radić“, OŠ „Đuro Ester“ i COOR „Podravsko sunce“.

Projekt će osim adekvatnog broja educiranih pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama u razvoju poslužiti kao model socijalne politike koja će se nastaviti i u budućnosti. Ukupna vrijednost projekta je 1.237.941,41 kuna, pri čemu iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.114.147,26 kuna.