Novosti

09.12.2016

[ODJEK II] Obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom održana je redovna godišnja Skupština Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije u utorak 6. prosinca 2016. godine. U dvorani COOR-a Podravsko sunce okupljene su na početku prigodnim programom razveselili učenici COOR Podravskog sunca. Nakon toga je Slavko Kuzmić, predsjednik Udruge izložio sve aktivnosti i rezultate udruge u protekloj godini. Na Skupštini su sudjelovali Melita Samoborec, zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice i Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije.

Sretna sam, zadovoljna i ponosna što udruge osoba s invaliditetom poprimaju obilježje ozbiljnih, civilnih organizacija koje uistinu skrbe za svoje članove, korisnike ali i za članove njihovih obitelji i marljivo rade na tome da kvaliteta života njihovih članova bude što bolja i da što više budu uključeni u svakodnevni život. Grad Koprivnica ima jako dobar partnerski odnos s udrugama i nadam se da će takav odnos ostati i dalje i sigurna sam da ćete na Grad Koprivnicu uvijek moći računati – istaknula je Melita Samoborec, zamjenica gradonačelnika.

Na Skupštini okupljeni članovi odradili su izbor radnih tijela, zatim usvojili Poslovnik o radu Skupštine, glasovali o Izvješću o radu za 2015. godinu kao i Financijskom izvješću za 2015. godinu, izvješću Nadzornog odbora za 2015. godine kao i o prijedlogu Plana i programa rada za 2017. godinu.

Vrati se na novosti