Novosti

27.10.2016

[ODJEK II] Edukacija pomoćnika u nastavi s teškoćama u razvoju

U ponedjeljak, 24. listopada, započela je edukacija pomoćnika u nastavi s teškoćama u razvoju. U Pučkom otvorenom učilištu petodnevnu edukaciju pohađa 13 pomoćnik koji će raditi s djecom u osnovnim škola na području grada Koprivnice.

Kroz edukaciju pomoćnici se upoznaju s osnovnim načelima obrazovanja i karakteristikama učenika s teškoćama u razvoju a naglasak je stavljen na inkluzivno obrazovanje. Također polaznici će se upoznati sa načinima kako učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno – obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina pružiti pomoć i podršku, na koji način ostvariti suradnju sa školskim i nastavnim osobljem te drugim učenicima kao i koja su prava učenika s teškoćama u razvoju.

Prošlogodišnjim projektom stvorena je baza pomoćnika u nastavi koji svoj rad nastavljaju i ove školske godine, a taj broj proširiti će se za 13 novih educiranih pomoćnika. Projektom „ODJEK II– Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“ osigurava se 25 pomoćnika u nastavi za ukupno 27 djece s teškoćama u razvoju u tri osnovne škole na području grada Koprivnice i jednoj posebno odgojno obrazovnoj ustanovi. 

Vrati se na novosti